Usvan salaisuus ja muita mysteerejä

Valvoja: Yllapito

Re: Usvan salaisuus ja muita mysteerejä

ViestiKirjoittaja Ville » 11.03.2014 16:01

Lainaus ketjun sivulta 7:

Imuturbiini
Viktor Schauberger 1958
...

Tämä tarkoittaa: Imuvoiman pitää olla ja pysyä hallitsevana voimana koko liikesarjan läpi. Painekomponentit, jotka tuottavat enemmän alempitasoista painetta, eivät saa koskaan suuntautua pystysuoraan, vaan aina tangentiaalisesti noin 32° kulmassa.


Kuvauskulmasta ja etäisyydestä riippuen kuvattujen laitteiden mittasuhteet voivat muuttua, joten kuvamittaukset ovat yleensä hieman epätarkkoja. Analyysiin parhaat kuvat saa 90° kulmasta. Korjaus aikaisempaan kuvatulkintaan ketjun sivulla 11:

Kuva

Viktor Schaubergerin imuturbiiniin liittyvä mielenkiintoinen video.
http://www.youtube.com/watch?v=eSxV3Ngs5uI

Videon mukaan kahden kuparilevyn välillä on keskellä 7.9 mm (0.31”) ja reunoilla 1.0 mm (0.04”) ilmaväli. (03:45)

Levyjen ei tarvitse olla kulta- tai hopeapäällysteisiä, kupari riittää, mutta akselin pitää olla ontto, jotta kaasu pääsee sisään. (15:51)

Levyjen oikea profiili on hyvin tärkeä. (16:40 - 17:40)
...

Videolla esiintyvä reilu 80-vuotias mies on Fritz Watzl, joka tunsi Viktor Schaubergerin ja on työskennellyt hänen kanssaan.


Lainaus ketjun sivulta 21:

Mielenkiintoista, että linkin takana painovoimaan liittyen tuodaan esille 32 asteen kulma, johon myös Schauberger viittaa.

I had typed that up about Aspdens DNA angle correlation and posted it on the now defunct eScribe archive which of course no longer exists; As I recall, the angle was something like 32 degrees....as the spinning gyro was lifted a series of stills were taken, then combined to plot the arc and measure the angle degree...

Prompting Harold Aspden to suggest this angle as seen to in mechanical rotation to match the natural incline of DNA, thus it might be a magic angle useful for free energy and gravity control researchers.


Sama kulma tuli sattumalta esille, kun valmistelin langattoman valoinstallaation geometrista muotoa. 3D-mallintaessani huomasin, että ikosaedrin viisikulmion muotoinen pohja ja kansi ovat tarkalleen 32° kulmassa suhteessa horisontaaliseen.


Kuva

Kuvassa ikosaedrit käännetty Schaubergerin laitteen mukaisesti vaakatasoon, jolloin 32° kulma muodostuu suhteessa vertikaaliseen. Kulma on käytännössä varmistettu: Olen 3D-mallintanut samaa rakennetta 3D-tulostettavia osia varten, joilla geometria toteutui kuten pitikin.
http://www.villesresearch.com/electrici ... #Wi-Li%201
Ville
 
Viestit: 927
Liittynyt: 03.09.2012 20:50

Re: Usvan salaisuus ja muita mysteerejä

ViestiKirjoittaja Ville » 12.03.2014 15:23

Ulottuvuuksienvälinen voimasysteemi
Robert Meyers & George Perry
Keelynet (2001)

Tämä artikkeli julkaistiin nykyään jo lopetetussa Kansainvälisen Tesla Yhdistyksen Erikoisen Tieteen Julkaisussa (International Tesla Societys’ Extraordinary Science Journal) huhti/touko/kesä 1993 painoksessa.

Kansainvälisen Tesla yhdistyksen toukokuun tapaamisessa Rhode Islandissa George Perry, paikallinen työväline- ja turvallisuusteollisuuden valvonta- ja hallintajärjestelmien keksijä, esitteli Tesla-teknologiaan perustuvan laitteen.

Yksikkö tuottaa sähkötehoa suurempia määriä kuin sen toiminta edellyttää. Laite sisältää myös muita konsepteja. Vaikka Tesla ymmärsi nämä konseptit, hän ei käyttänyt niitä järjestelmätyypeissä, joiden kanssa hän työskenteli.

Miten tahansa, tohtori Henry Moray käytti samankaltaista järjestelmää, joka oli vain hieman yksityiskohtaisempi ja jonka kehittäminen vaati huomattavasti enemmän rahaa. Sitä vastoin Perryn esittelemän laitteen suunnittelu maksoi muutaman tuhatta dollaria.

Pohjimmiltaan hän käyttää Teslakäämiä, joka on erityisesti suunniteltu rajoittamaan säteilyä Hertzin aalloilla (konventionaalisilla sähkömagneettisilla aalloilla). Hän on enemmän kiinnostunut tuottamaan pitkittäisiä aaltoja.

Pitkittäiset aallot ovat Teslan kehittämä konsepti, jolla on hyvin paljon tekemistä painovoiman tuottamisen kanssa. Käämin yläpuolella on kaksi kuparilevyä, jotka voivat pyöriä vapaasti. Ne on yhdistetty ajohihnoilla erillisiin moottoreihin, jotka pyörittävät levyjä lähes 20 000 kierrosta minuutissa.

Levyjen toiselle puolelle on kiinnitetty magneetteja ja ne on suojattu luodinkestävällä muovilla siltä varalta, että laitteessa tapahtuu katastrofaalinen mekaaninen hajoaminen. Magneetit eivät ole voimakkaita, niiden tarkoitus on vain muotoilla Teslakäämin kentässä pyörivien levyjen tuottamaa kenttää.

(Kaikki kappaleet tuottavat magneettikentän pyöriessään)

Kuva
Robert Meyers (vasemmalla) ja George Perry (oikealla) Georgen Ulottuvuuksienvälisen generaattorin vieressä.

Tässä tapauksessa levyt tuottavat hyvin erityislaatuisen ja voimakkaan magneettikentän, joka indusoituu litteään johdinkelaan, joka sijaitsee levyjen välissä.

Kuva

Teorian mukaan on olemassa varauksenkuljettaja nimeltä Tachyon. Sen erityinen kenttä on vaikutuksiltaan mielenkiintoinen. Tachyonkenttä on primaarinen varauksenkuljettaja, joka kantaa negatiivisen elektronin, jonka kaikki tunnemme AC ja DC generaattorijärjestelmistä.

Negatiivinen elektroni tekee kaiken työn, se on energiantuottaja. Ihmiset eivät vain tiedä, että näiden varausten kuljettajien kenttä, Tachyonit ovat kaikkialla ympärillämme, me elämme ’säteilevän energian meressä’ (Sea of Radiant Energy).

Voit kysyä, miksi emme osaa hyödyntää tätä energiaa? Tämä energia on lukittu erityiseen kenttään. Yleensä työntekijät - negatiiviset elektronit on paketoitu tai suojattu varauksenkuljettajien sisälle, jotka eivät anna niitä käyttöön. Joten pohjimmiltaan meidän täytyy kehittää tekniikka, joka saa Tachyonit vapauttamaan negatiiviset elektronit.

Nyt on kehitetty järjestelmä, joka näyttää mitä pohjimmiltaan tapahtuu. Koko laite kuluttaa noin 100 wattia energiaa kentän avaamiseen ja poisvetämään negatiivisen elektronin energian. Prosessissa tuotetaan ylimääräistä energiaa noin 350 wattia.

Ei tarvitse olla nero päätelläkseen, että jos laittaa 100 wattia sisään ja saa 350 wattia ulos, tuottaa paljon vapaata energiaa.

Todellisuudessa tämä ei ole sitä, mitä teemme. Tämä ei ole ikiliikkuja. Emme tarkoita energiaa tyhjästä. Me vain muunnamme toisessa muodossa olevan lukitun energian joksikin jota käytämme konventionaalisissa sähköjärjestelmissä. Mutta tekemällä niin, me vapautamme paljon enemmän energiaa kuin pääsy tähän kenttään vaatii.

Interdimensional Power System by George Perry – Winter/Spring 1994
Electrifying Times

Helmikuussa 1993 toin julkisuuteen 30 vuoden työni huipennuksen sähköisten energioiden parissa. Se sisälsi kehittämäni laitteen, ulottuvuuksienvälisen voimageneraattorin, demonstraation. Se tuottaa sähköistä tehoa enemmän kuin sen toiminta vaatii. Tästä tutkimuksesta kaavailen järjestelmää, joka palvelee yksittäisiä talouksia, vapauttaen ne viimein energian ja ihmisten kontrolloijista.

Ulottuvuuksienvälinen voimageneraattori on laite, joka hyödyntää energiaa yhdessä muodossa ja muuntaa energian korkeanopeuksisella pumppaustoiminnalla muotoon, jota voimme hyödyntää konventionaalisissa sähköjärjestelmissä. Pohjimmiltaan se on korkeanopeuksinen resonoiva turbiini. Nykypäivän fysiikassa on mainittu, että avaruudella tai tyhjiöllä ei ole sähköstaattista potentiaalia, mutta todellisuudessa sillä ei ole oikeutettua perustaa.

Se mitä kutsutaan tyhjiöksi on täynnä valtavia varausvaihteluja. Jokaisena yönä näkyvät lukuisat tähdet ovat todellisuudessa ydinuuneja, jotka muuntavat jatkuvasti materiaa energiaksi. Tämä energia tuottaa valtavia häiriöitä eetterikenttään hyvin korkealla taajuudella, aaltoina, jotka kulkevat paljon yli sen nopeuden mitä yleisesti kutsutaan valonnopeudeksi. Pohjimmiltaan nämä aallot ovat Tachyoneja.

1967 Professori Gerald Feinberg, Kolumbian yliopiston teoreettinen fyysikko julkaisi matemaattisen todistuksen Tachyonien äärettömän nopeasta liikkeestä. Tohtori Nikola Tesla ymmärsi hyvin, että tällä kentällä on paljon tekemistä sen kanssa minkä havaitsemme painovoimana, joka on sähköisen energian muoto.

Varhaisesta lapsuudesta lähtien olen ollut viehättynyt kommunikoinnin käsitteeseen johtimen ja radioaaltojen avulla. Noista lapsuusajoista Nikola Tesla on ollut opastajani ja olen seurannut hänen teknologiaa nykypäivään asti. Paljon on kerrottu Teslan julistuksesta, että hän voi lähettää sähkötehoa välimatkan ylitse ilman johtoja ja tehohäviöitä. On sanottu, että Teslan löydös, jota hän kutsui pitkittäisiksi aalloiksi, on vastuussa tästä kyvystä lähettää tehoa välimatkan ylitse ja paljon on väitelty siitä, mitä nämä pitkittäiset aallot tarkalleen edustavat.

Tutkimusteni avulla olen ymmärtänyt ja demonstroinut, että Teslan pitkittäinen aalto ei ole Hertzin aalto eikä se ole matalataajuinen ääniaalto, kuten monet ovat väittäneet. Tämä energia ei ole vain tuntemamme sähköenergian sovellus, sen luonne on radikaalisti erilainen ja sillä on joitain erittäin mielenkiintoisia ominaisuuksia. Tämä pitkittäinen aalto tai Tesla aalto voi vaikuttaa myös ajankulkuun ja niin tekemällä se voi vaikuttaa kaikkiin muihin kenttiin, mukaan lukien gravitaatiokenttään.
...

Artikkelissa on myös muita mielenkiintoisia asioita, mutta pitäydyn teknologisen innovoinnin alueella. Kyseessä on siis resonanssikytkentä tähtien energian tuottamiin korkeataajuisiin eetteriaaltoihin korkeanopeuksisella turbiinilla, joka pyörii korkeajännitteisessä pitkittäisessä aaltokentässä. Fritz Watzl sanoi Schaubergerin imuturbiinilevyjen tuottavan Universumin liikettä (Alkuperäistä liikemuotoa). Kenties myös hänen laitteensa kytkeytyy kosmista alkuperää olevaan energiaan eli Luonnon rattaisiin (Wheelwork of Nature), Teslaa lainaten.

Voimageneraattorin kuvassa Teslakäämin yläpuolella on kaksi kuparilevyä, joiden yläpuolella on jokin metallinen ja sylinterinmuotoinen rasia, jonne sopisi hyvin Teslakäämin kanssa resonoiva vastakappale (vrt. Lakhovskyn moniaalto-oskillaattori). Siten voisi tuottaa vastaradioaaltoja, jotka vaimentavat sähkömagneettisten aaltojen poikittaista komponenttia ja tuottavat ilmeisesti samalla potentiaalieroa näiden aaltojen hienommassa pitkittäisessä komponenttimuodossa (vrt. Beardenin teoriat).

Todennäköisesti kyseessä on sähkömagneettista spektriä vastaava spektri erilaisia pitkittäisiä aaltoja, joilla on aallonpituudesta riippuen erilaisia vaikutuksia kuten konventionaalisillakin valoaalloilla. Esimerkiksi jotain vastaavaa voi tapahtua myös seuraavassa sovelluksessa.

Kuva

Did Kanzius use a standing wave to help dissociate Seawater?
http://www.keelynet.com/news/030714e.html
Ville
 
Viestit: 927
Liittynyt: 03.09.2012 20:50

Re: Usvan salaisuus ja muita mysteerejä

ViestiKirjoittaja siviili2003 » 12.03.2014 23:52

millähän periaatteella nämä Kowsky -Frostin systeemit levitoi:

http://www.keelynet.com/gravity/kfrost.htm

testiolosuhteet järjestetty pakkasessa jostain syystä.

¤
Tesla sanoi ratkaisseensa ongelman joka oli vaivannut insinöörejä Faradayn ajoista saakka, kuinka tehdä tasavirtageneraattori ilman kommutaattoria eli ilman virrankääntäjää, hän sanoi ratkaisun löytyneen kuten tässä artikkelinpätkässä sanotaan.

http://www.teslacollection.com/

volume 23 bonus 38.jpg
Viimeksi muokannut siviili2003 päivämäärä 26.03.2015 16:43, muokattu yhteensä 1 kerran
Avatar
siviili2003
 
Viestit: 2917
Liittynyt: 16.09.2009 20:08

Re: Usvan salaisuus ja muita mysteerejä

ViestiKirjoittaja jussik5 » 13.03.2014 00:54

"Jos tietäisit 3, 6 ja 9 suuremmoisuuden, sinulla olisi avain universumiin"
Nikola Tesla
Avatar
jussik5
Site Admin
 
Viestit: 1295
Liittynyt: 16.09.2009 17:43

Re: Usvan salaisuus ja muita mysteerejä

ViestiKirjoittaja siviili2003 » 13.03.2014 16:15

Kiinnostaakos Villeä tämänsisältöinen teksti?

Gravity is a function of spin phenonm as observed in gravity separatation of
liquids Whin spun milk and cream separates . Therefor relative specific gravity
is function mass verses spin . Magnetic' s and gravity are both spin related .
In part spinning a top levitates when spun . Therefor spinning magnetic fields
Are a functional motor source as in flying saucer's .ABSTRACT: Technology of New Energy:

Developments in understanding of Electricity and Materials not
previously available allows construction of Devices which collect
energy from the Earth's Ambient Electrical Background in large
quantities. This Energy is naturally occurring, is environmentally
benign and available everywhere. Ifs available where ever and
whenever required. New Devices use Resonate Magnetic Waves
which replicate upon spinning the locally present electrons,
providing multiple duplicate copies of the Energy Present. Each
electron when spun yields both magnetic and electric waves in
equal proportion. The electrical component is a closed system
limited by Ohms Law. The magnetic component is an open
system not limited and replicates multiple copies of the energy
present. Special materials and recent development allow the
magnetic energy to reproduce through resonance, unlimited
duplicate copies, acquired from the ambient background. These
Devices harvest the energy that has and is always present
universally. Conventional methods consist of coils and magnets
systems. Upon moving past each other, the magnetic flux field
disturbs electrons which yield electricity, which is collected by the
coils system. This is accomplished electronically with the new
technology, with out moving parts and the energy is multiplied
such that the Device becomes self sustaining once started.
This Technology as previously presented World Wide will be
shown at the the Conference.

Dr. Smith

¤
TÄMÄ KIINNOSTAA Villeä varmasti:

This patent does not make it clear that the device needs to be tuned and that the tuning is related to its
physical location. The tuning will be accomplished by applying a variable-frequency input signal to the neon
transformer and adjusting that input frequency to give the maximum output.

Don Smith has produced some forty eight different devices, and because he understands that the real power
in the universe is magnetic and not electric, these devices have performances which appear staggering to
people trained to think that electrical power is the only source of power. One device which is commercially
produced in Russia, is shown here:
This is a small table-top device which looks like it is an experiment by a beginner, and something which
would be wholly ineffective. Nothing could be further from the truth. Each of the eight coils pairs (one each
side of the rotating disc) produces 1,000 volts at 50 amps (fifty kilowatts) of output power, giving a total
power output of 400 kilowatts. It's overall size is 16" x 14.5" x 10" (400 x 370 x 255 mm). In spite of the
extremely high power output, the general construction is very simple:

http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=fi

Ei tainnut Donald parka tietää että Neodyymi on heikosti radioaktiivista, ja suurjännitekentässä säteilee jo tosi rajusti, niin mistäpä energia siis onkaan peräisin, aivan sama on käyttää Neodyymin sijasta vaikka Raadium malmia..

Donald näkyy hakeneen patenttinsa Meksikosta, m..minkähän ihmeen takia?
Patsku tekstit on näköjään epsanjaa, mutta englanninkieliset tekstit löytyy yllä olevan välimuisti tallenteen (webcache) kautta, melko loppuosalla.

http://worldwide.espacenet.com/publicat ... cale=fi_FI

Koko juttu löytyisi Hienoine värikuvineen täältä, mutta mitä Scribdin lukuoikeus maksaa vuodessa?

http://www.scribd.com/doc/49389986/2473 ... ld-L-Smith
Viimeksi muokannut siviili2003 päivämäärä 13.03.2014 21:21, muokattu yhteensä 2 kertaa
Avatar
siviili2003
 
Viestit: 2917
Liittynyt: 16.09.2009 20:08

Re: Usvan salaisuus ja muita mysteerejä

ViestiKirjoittaja siviili2003 » 13.03.2014 19:50

Schappeller projektin päivitystä, on pysähdyksissä tässä kohden:

sovittelen staattorirunkoa (kiepitetty muuntajapelti vanteesta) sopivaksi käymään tuommoisen pesukoneen hihnapyörän ympärille, tässä staattorin muotoilussa tuli keksijälle itelleen tosipaikka eteen kun huomasi että mikä teoriassa toimii niin käytännössä vaikea toteuttaa, minun kun pitäisi muotoilla nyt muuntajapellistä kehälle neljä napaa...
Yritän taivutella neljännes sektorin mittaisia peltisuikaleita sisäkehälle siten että staattori paksuuntuu kuvan mukaisesta vielä tuplat, ja sisäkehälle tulee "tapit".
Avatar
siviili2003
 
Viestit: 2917
Liittynyt: 16.09.2009 20:08

Re: Usvan salaisuus ja muita mysteerejä

ViestiKirjoittaja Ville » 14.03.2014 14:06

Kiitos tiedoista, poimin vielä The New York Herald Tribune (July 11, 1935) -artikkelista http://www.teslacollection.com/ (Volume 23 Bonus 38-1) yhden vinkin Teslalta.

Kuva

Mikähän voisi olla periaatteeltaan vanha energia, jota voi salaisella periaatteella vahvistaa niin, että sillä saa terässylinterin leijumaan ilmassa? Tesla puhuu keksinnön yhteydessä impulsseista ja Tele-Geo-Dynamiikasta.

Terässylinteristä tuli mieleen tarina, jonka löysin muutama vuosi sitten Venäläiseltä vapaa energia foorumilta http://matri-x.ru/forum/ (ЭПС Практика и Теория – CSE käytännössä ja teoriassa 105).

Vapaasti suomennettuna ”Eräs mies kertoi, että ollessaan kavereidensa kanssa huoltoasemalla Minskissä joku mies tuli myymään heille laitetta, jolla pystyi tekemään reikiä paksuihin metallilevyihin. Pyydettäessä näyttämään laitetta, mies otti esiin muovisen lelupistoolin näköisen laitteen. Miehet päättelivät samantien, ettei vanhalla miehellä ole kaikki kotona. Sitten mies otti palasen metallia, kiinnitti sen pistooliin ja näytti metalliin tuleen reiän. Miehet tarkastelivat metallissa olevaa reikää ja laite näytti toimivan. Vanha mies pyysi laitteesta 2000 ruplaa (joskus 2001-2003). Miehet ostivat sen ja kysyivät millä periaatteella laite toimii. Vanha mies kertoi, että mies nimeltä Viktor Grebennikov oli keksinyt lentävän alustan ja laite oli kehitetty hänen ideoiden pohjalta. Sitten hän sanoi, että laiteella pystyi myös kumoamaan esineiden painon ja demonstroi sen laittamalla mutterin pistoolin päälle ja sen jälkeen laskemalla pistoolin alemmas mutteri jäi leijumaan ilmaan. Kun vanha mies lähti onnellisena, miehet avasivat pistoolin. Sen sisällä oli liinaan käärittynä kaksi mikropiiriä, monia transistoreja, pieni paristo ja jokin keraaminen putki jonka sivuista tuli esiin kaksi elektrodia. Toinen elektrodi oli kytketty pieneen onttoon pyramidiin ja toinen elektrodi kahteen pyramidiin, jotka oli liitetty kannoistaan yhteen (oktaedri). Vanha mies oli puhunut noin 50 000V korkeajännitteestä.”


Ihan mielenkiintoinen tarina, jolla voi olla jotain yhteyttä kahden vierekkäisen radioaaltolähteen välissä tapahtuviin aaltojen ’muodonmuutoksiin’ joihin erityisesti muotoillut antennit voivat tuottaa oman lisänsä. Yksi hyvä tutkimusalue voisi olla mikropiireillä ohjatun korkeajännitteen ja pyramidiantennien yhteisvaikutukset, mutta sitä ennen asioihin kannattaa tutustua huolella, että tietää edes suuntaa antavasti mitä on tekemässä (vrt. Les Brown).

Donald Lee Smithin Electrical Energy System kirjoituksesta (http://www.free-energy-info.com/Smith.pdf) löytyi mielenkiintoista tietoa.

Kuva

Torsiokenttien perusteita kokeellisille tutkijoille ja keksijöille

Poimin hieman perustietoja Yu. V. Nachalovin & A. N. Sokolovin Experimental investigation of new long-range actions -artikkelista.
http://amasci.com/freenrg/tors/doc17.html
...

Ja siten jokaisen fyysisen kappaleen torsiokentän rakennetta voi muuttaa ulkoisella torsiokentällä. Tällaisen vaikutuksen tuloksena uudenlainen torsiokentän rakenne asettuu ’metapysyvään’ tilaan (poikittaiseen spin-polarisaatiotilaan), ja pysyy kasassa jopa sen jälkeen kun ulkoisen torsiokentän lähde siirretään toiseen paikkaan.

Siten myös jokaisella kestomagneetilla on oma torsiokenttä.

Kuva
< Kestomagneetin pohjoisnavan tuottama oikean käden torsiokenttä ja etelänavan tuottama vasemman käden torsiokenttä. >

Sähkö-torsio vuorovaikutusteorian puitteissa on osoitettu, että jos jossain tilassa on sähköstaattinen tai sähkömagneettinen kenttä, silloin samassa tilassa on aina myös torsiokenttä. Sähköstaattisia tai sähkömagneettisia kenttiä vailla torsiokomponenttia ei ole olemassa. G.I. Shipov osoitti tämän perusteellisesti. Korkeat sähköpotentiaalit ja laitteet, joissa on organisoitu pyöreitä tai spiraalisia sähkömagneettisia prosesseja, tuottavat voimakkaita torsiokenttiä. (Tällaisten torsiokenttägeneraattorien ensimmäinen tutkija oli mahdollisesti Nikola Tesla. Venäjällä samankaltaisia tuloksia ovat saaneet S. V. Avramenko, G. F. Ignatjev ja muut.)
...

< Kuvat ja lisätietoja. Journal of New Energy Vol. 2, No. 3/4, 1997. A. Akimovin artikkeli HEURISTIC DISCUSSION OF THE PROBLEM OF FINDING LONG RANGE
INTERACTIONS, EGS-CONCEPTS s. 55-80 http://newenergytimes.com/v2/archives/fic/J/JNE2N34.PDF >
Ville
 
Viestit: 927
Liittynyt: 03.09.2012 20:50

Re: Usvan salaisuus ja muita mysteerejä

ViestiKirjoittaja siviili2003 » 15.03.2014 11:05

Niin mikähän se voisi olla tuo "Vanha periaate", kenties se on Ernst Kladhnin effect, ja Tele-Geo dynamiikka liittyy Schumann -resonansseihin aivan kuten Teslan maanjäristyskone (7.28 Hz), ja impulssit ovat oikealla hetkellä annettuja lisäenergia sysäyksiä jotka pitävät "Kiikun liikkeellä" tai terässylinterin kellumassa painottomana.
Avatar
siviili2003
 
Viestit: 2917
Liittynyt: 16.09.2009 20:08

Re: Usvan salaisuus ja muita mysteerejä

ViestiKirjoittaja siviili2003 » 23.03.2014 21:21

Avatar
siviili2003
 
Viestit: 2917
Liittynyt: 16.09.2009 20:08

Re: Usvan salaisuus ja muita mysteerejä

ViestiKirjoittaja Ville » 24.03.2014 12:03

Palomiehet kohtasivat jotain odottamatonta
http://www.iltalehti.fi/iltvluontojaela ... 5_v6.shtml

Ja sama youtubessa
http://www.youtube.com/watch?v=81NKsPxveJo

Videosta tuli mieleen mielenkiintoinen kokemus. Olen nähnyt kolmesti pyörremyrskyn. Ensimmäisen kerran noin 7-8 vuotiaana näin keittiön ikkunasta, kun trombi lennätti läheisen puutalon peltikaton ilmaan. Siitä oli juttukin seuraavan päivän Lapin Kansassa (etsin sen joku päivä kirjaston arkistoista varmistaakseni vuodenajan säätiloineen). Pyörre liikkui lännestä itään lähellä aluetta, jossa näin vuosia myöhemmin jo aikaisemmin kertomani vesipatsaan. Mietin vain, voisiko Suomessakin olla alueita, joissa sopivalla säällä muodostuu tavallista enemmän pyörteitä.

Katsoin yllättävää tapahtumaa ja peltikatto näytti heilahtelevan pyörteen virtauksissa niin, että välillä noin 10 x 5 metrin peltilevy pyörähti voimakkaasti ja välillä se taas näytti leijailevan kuin itsekseen pyörteen ulkopuolella. Sen lisäksi huomasin pyörteen jakautuvan välillä kahteen osaan, kun sen ylempi ja alempi osa liikkuivat kauemmas toisistaan ja kun seuraavassa hetkessä ne taas lähenivät toisiaan, niiden välinen yhteys näytti voimistuvan ja pyörre tuli paremmin näkyviin. Se on saanut arvelemaan voisiko trombin suppilon mekaniikka koostua monesta osasta, jotka ovat kuin päällekkäisiä toroideja/toruksia. http://en.wikipedia.org/wiki/Torus

Itse asiassa näin kerran unen, jossa tarkastelin pyörremyrskyä ikkunan takaa ja sen keskuksessa oli monia päällekkäisiä kultaisia levyjä, joissa näytti olevan reikiä tai aukkoja jonkinlaisessa geometriassa. Pyörteen voima näytti riippuvan pyörivien levyjen välisestä virtausyhteydestä, joka pyörteen liikkuessa muuttui koko ajan. Ja monet kerrat olen nähnyt myös unia, joissa menen pyörteen sisään.

Toisen kerran näin trombin alkukesällä Helsingin lauttasaaressa. Kävelin venesataman hiekkakentällä ja tekstasin samalla eräälle nuorelle naiselle lähtisikö hän jäätelölle, kun oli mukavan aurinkoista ja lämmintä. Huomasin siinä samalla vasemmalla puolellani noin kolme metriä korkean hiekkatrombin, joka liikkui hiekkakentältä kohti satama-allasta suurinpiirtein pohjoisesta etelään. Arvioin trombin voiman sellaiseksi, ettei se lennätä minua ilmaan, vaikka kävelisin suoraan sen tielle. Kun trombi meni ylitseni tajusin samantien, ettei ajatus ollutkaan kovin hyvä. Tuntui kuin olisin saanut kevyen hiekkapuhalluksen, kuin joku olisi heittänyt voimalla hienojakoista hiekkaa päälle. Siinä tilanteessa on vaikea tehdä havaintoja. Innoissani tokenin kuitenkin nopeasti ja seurasin trombia, kun se liikkui kohti satama-allasta. Kun se saavutti altaan, joka oli noin metrin hiekka-aluetta alempana, hiekanjyvät tipahtivat veteen ja koko ilmiö näytti kadonneen. Muutaman sekunnin kuluttua näin veden pinnalla halkaisijaltaan noin 30-40 cm alueen, jossa kaksi kalaa näytti tavoittelevan niiden keskellä olevaa samaa herkkupalaa spiraalimaisesti kiertäen ja tuottaen samalla aaltoa, joka toi mieleen ’heliosfäärisen Blochin vyöhykkeen’. http://en.wikipedia.org/wiki/Heliospheric_current_sheet

Veden lainehdinta trombin keskuksessa oli erikoista vellontaa ja ensimmäinen mielikuva oli tosiaan, että laineita tekevät elävät olennot. Samassa tajusin, että siinä se trombi taas menee ja tein havaintoja keskittyneesti, mutta harmikseni ilmiö laimeni muutamassa sekunnissa ja pystyin juuri ja juuri seuraamaan sen liikkeitä veden pinnan merkkien perusteella. Reilu kymmenen sekunnin kuluttua, kun trombi oli liikkunut jo kauemmas, huomasin kuinka sen keskuksesta noin parin metrin etäisyydellä veteen muodostui muutamia samansuuntaisia uurteita loivalla myötäpäivään sisäänpäin kaartuvalla spiraaliradalla reilu metrin mittaisina viivoina. Ne muodostuivat arviolta sekunnin aikana noin juoksunopeudella ja sitten nekin katosivat.

Kolmannella kerralla näinkin sitten vesipatsaan, josta olen jo kertonut ketjun sivulla 22.

Edellisestä ’heliosfäärisestä virtauskiekosta’ nousi uusi ajatus. Auringon spiraalimaisesti levittyvä sähköinen hiukkastuuli muovaa auringon magneettikenttää aurinkokunnan ulkolaidoilla ja jostain Saturnuksen ja Uranuksen väliltä lähtien (10-20 au) se alkaa muodostaa sisäkkäisiä toroideja muistuttavaa muotoa. Samalla etäisyyden kasvaessa auringon painovoimavaikutus heikkenee. Voi olla hieman hakuammuntaa, mutta tämäkin voi innostaa tutkimaan sähköisiä toroideja, joissa hiukkaset virtaavat hieman samoin kuin rengassydänmuuntajassa ja joissa magneettikenttä muodostaa avoimen levymäisen pyörteen. http://en.wikipedia.org/wiki/Poloidal

Itseasiassa ainakin yksi tämän suuntainen laite tunnetaan nimellä Rodin coil, mutta en ole vielä nähnyt, että kukaan olisi saanut sen ylläpitämään itsensä (closed loop), jota voi vaatia jokaiselta hyvältä vapaa energia laitteelta. Siis avoimelta systeemiltä, kuten trombi, johon virtaa ympäristöstä kokoajan uutta ’polttoainetta’. Tällaisia systeemejä eivät tee mahdottomiksi lämpöopin toinen perussääntö tai sen mukainen käytännössä mahdoton ikiliikkujan idea, koska kyseessä eivät ole suljetut systeemit. Toimivat vapaa energia laitteet ovat samankaltaisia kuin tuulimyllyt ja aurinkopaneelit, joissa hyödynnetään ympäristöstä tulevaa energiaa.
Ville
 
Viestit: 927
Liittynyt: 03.09.2012 20:50

EdellinenSeuraava

Paluu Vapaa keskustelu

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 9 vierailijaa

cron