Usvan salaisuus ja muita mysteerejä

Valvoja: Yllapito

Re: Usvan salaisuus ja muita mysteerejä

ViestiKirjoittaja siviili2003 » 02.02.2014 12:32

<< Mikä tahansa fyysinen materiaali, joka on magnetisoitu, tuottaa sähkövirtaa, kun sitä pyöritetään. Siten kestomagneettien pyörittäminen tuottaa sähkövirtaa. Mitä suurempi pyörimisnopeus, sitä suurempi energian virtaus. Meidän voimayksikkömme koostuu kahdesta valtavasta pyörivästä levystä. Ne ovat vastakkain toisiaan vastaan. Yksi levy pyörii myötäpäivään samalla kun toinen levy pyörii vastapäivään. Pyörittämällä kahta levyä luomme kaksi pyörrettä. Kun kummankin levyn ulkoreunassa on kaksitoista magneettia, levyjen samanaikainen myötäpäiväinen ja vastapäiväinen pyöriminen luo kaksi pyörivää magneettikenttää. Voimme vetää sähkövirtaa nopeasti pyörivästä ulkoreunasta ja keskusakselista, jossa levyt pyörivät. Sähkövirtaa syntyy niin pitkään kuin levyt pyörivät. Tila kahden levyn välissä on alue, jossa kummatkin pyörteet kohtaavat. Tässä kohdassa kaksi pyörivää magneettikenttää tuottaa gyroskooppisen vaikutuksen toisiinsa. Kahden levyn tuottamat magneettikentät ovat niin voimakkaita, että mikä tahansa toinen painovoimakenttä tai magneettinen voimalinja taittuu tämän voimakentän ympärille. Sen vuoksi esine tai tässä tapauksessa avaruusalus, joka sisältää generaattorin, joka luo tällaisen magneettisen ja gyroskooppisen vaikutuksen, tuottaa oman painovoimakenttänsä. >>

Tuohan on niinkuin kaksi vastatusten asennettua Faradayn kiekkoa, olipas se Faraday aikoinaan viisas mies, Teslakin kertoo jostain erikoisella tavalla yhteenkytketystä Teslan Kw -mittarista jossa pyörii kaksi alumiinikiekkoa, mutta mitään kuvaa ei kyseisestä järjestelystä tietenkään ole.
Avatar
siviili2003
 
Viestit: 2917
Liittynyt: 16.09.2009 20:08

Re: Usvan salaisuus ja muita mysteerejä

ViestiKirjoittaja Ville » 02.02.2014 14:00

Vastaavia järjestelmiä on varmasti monia, kuten Pier Luigi Ighinan kuvaus lentoaluksesta, jossa kaksi päällekkäistä magneettista elementtiä pyörii vastakkaisiin suuntiin ja joissa on toisilleen vastakkaisia kartioita 45° kulmassa; Otis Carrin ’lentävä lautanen’, jossa kaksi sisäkkäistä elementtiä pyörii vastakkaisiin suuntiin ja sisäisen elementin sähkömagneettien välissä pyörii 45° kulmassa alumiiniset utron kartiot) ja Robert Meyersin & George Perryn interdimensionaalinen voimasysteemi, jossa kaksi kuparilevyä pyörii vastakkaisiin suuntiin heikossa magnettikentässä, mutta korkeassa sähkökentässä. Ja on myös muita jollain tavalla gravitaatioon kytkeytyviä tai liittyviä järjestelmiä, joissa on kaksi vastakkaisiin suuntiin pyörivää (enemmän tai vähemmän materiaalista) elementtiä.
...

Kuva

Interdimensional Power System by Robert Meyers & George Perry
http://www.keelynet.com/energy/perry.htm


Marcel Vogelin (1917-1991) kvartsikiteistä

Luonnollisella kvartsikiteellä on kyky tallentaa, vahvistaa ja siirtää informaatiota, mutta se ei pysty tuottamaan koherenssia. Kun kide leikataan kaksoispyramidimuotoon, joka tunnetaan Vogel-leikkauksena, se virittyy koherentiksi informaation siirtolaitteeksi. Sellaisen kiteen geometria tuottaa koherentin energiakentän, joka toimii informaation kantoaaltona. Kide kykenee siirtämään energiaa muodossa, jolla on hienovaraisia biologisia vaikutuksia, jotka ovat todennäköisesti resonanssivaikutuksia. Kvartsikiteiden tietomatriisin kanssa voi vuorovaikuttaa ja sitä voi elävöittää mielen energialla ja hengityspulsseilla.

Kuva

Kun Vogel kasvatti nestekiteitä IBM:n laboratoriossa, hän todisti ja valokuvasi valon menevän kiteeseen. Juuri ennen kuin kidesula muuttui nestekidemuotoon, sininen valo välähti. Se sisälsi informaatiota geometrisessa muodossa, joka toimi kiteen kristallografisen muodon lähteenä.

Kun tutkittiin veden ja kvartsikiteiden välistä suhdetta havaittiin, että pyörittämällä Vogel kiteiden ympärillä vettä, siinä tapahtuu monia rakenteellisia muutoksia. Veteen pystyttiin ohjelmoimaan informaatiota, joka riippui kiteeseen ohjelmoidusta informaatiosta. Esimerkiksi kide voitiin ohjelmoida pyyteettömän rakkauden intentiolla. Vaikka magneettinen kenttä on mukana, se on jonkin sähkömagneettisia kenttiä perustavanlaatuisemman kentän efekti. Kuitenkin kiteeseen ja nesteeseen ladatut kentät voidaan puhdistaa magnetisoijalla (tuottaa vahvan magneettisen pulssin).

Kuva

Valtaosassa kokeita huomattiin, että vesi tuotti heikon magneettikentän ja yhdessä tapauksessa huomattiin erilainen efekti. Normaalisti efektit saatiin aikaan pyörittämällä Vogel-leikatun kiteen ympärillä vettä seitsemän kierroksen pyrex-lasikäämissä. Kun Vogel käänsi kiteen niin, että terävämpi kärki (joka emittoi koherentin kentän) osoitti ylöspäin, vapautui voimakas energia, joka lennätti vajaa metrin päässä seisovan Vogelin seinään ja myöhemmin poltti hänen silmiään.

On myös toinen esimerkki kiteiden kyvystä vapauttaa energiaa. Vogel rakensi piirin, jossa yksi hänen kiteistään toimi voimanlähteenä. Hän laittoi kiteen kuusikulmion muotoisen puulaatikon keskelle ja sitten valmisti kuparikäämin ja hopea-tinakäämin, jossa oli 250 kierrosta. Hän laittoi ulkopuolelle myös nikkelikäämin. Primaarin ja sekundaarin johtimet laitettiin volttimittariin. Sitten hän hengitti sisään ja uloshengitti pulssinomaisesti ja kide tuotti jännitettä jopa 75 VDC. Kun volttimittarin tilalle laitettiin lamppu, Vogel pystyi sytyttämään lampun.

Lähteet:
Da, Rumi. (Carson, Ron). Creating a Quantum Converter. Retrieved September 7, 2010 from http://www.vogelcrystals.net/creating_a ... verter.htm
Da, Rumi. 1996. The Legacy of Marcel Vogel. Retrieved September 7, 2010 from http://www.vogelcrystals.net/legacy_of_marcel_vogel.htm
Ville
 
Viestit: 927
Liittynyt: 03.09.2012 20:50

Re: Usvan salaisuus ja muita mysteerejä

ViestiKirjoittaja Ville » 15.02.2014 11:52

Kirjoittelu oli tauolla, kun kävin parin viikon työkeikalla tunturissa.

Voisin aloittaa pohtimalla, mikä jarruttaa monen uuden teknologian tulemista? Seuraavassa hieman kaupallista ja henkistä näkökulmaa.

Puhtaasti vapaan kaupan näkökulmasta kaikki, mikä on ympäristölle ja yhteisölle hyödyllistä, ei ole aina taloudellisesti tuottavaa. Vapailla markkinoilla eettiset näkökulmat ovat monesti toissijaisia, esimerkiksi monia vuosia jatkuneet pyrkimykset yksityistää Suomen pohjavedet ja myydä ne suurille yrityksille. Toinen hyvä esimerkki on kulutuselektroniikka. Laitteiden pitää jollain tavalla vanhentua, kulua loppuun tai mennä jonkin ajan kuluttua rikki, että niiden myynti tuottaa maksimaalisia voittoja. Nokkelista teorioista huolimatta vapaat markkinat johtavat helposti henkiseen ja kulttuuriseen rappioon. Prosessi on monimuotoinen ja pitkäkestoinen. Tässä yhteydessä en käsittele asiaa enempää. Hyviä vastauksia voi löytää ihmistieteistä ja menestyneiden talous- ja yhteiskuntateoreetikkojen avarakatseisista teoksista.

Lyhyesti sanottuna nykyinen järjestelmä ei tue kestävää kehitystä ja hyvinvointia kaikille.

Seuraavilla aloilla kehitystä mahdollisesti jarrutellaan:

- Energiateollisuus (Vapaa energia teknologia)
- Lääketeollisuus (Elinvoimaan ja sähkön hienompiin komponentteihin liittyvä teknologia)
- Ilmailuteollisuus (Gravitaatioteknologia)
- Tietoliikenneteollisuus (Valon hienompiin komponentteihin perustuva teknologia)

Tarkoituksena on herättää ajattelemaan.

Jo yhden uuden perusvoiman tai hienomman informaatiokomponentin, kuten elinvoiman tai sähkömagneettisten aaltojen sisäisen komponentin mukaan ottaminen teknologiseen innovointiin voi johtaa suuriin muutoksiin monella teollisuuden alalla. Sen avulla, kutsuttakoon sitä vaikka vril-voimaksi, näyttää mahdollistuvan monenlaiset tyhjiöenergiaa hyödyntävät ja muuntavat systeemit (vapaa energia), biologisia vaurioita parantavat ja terveyttä ylläpitävät systeemit, informaationsiirto pienillä tehoilla jopa faradayn häkkeihin, sekä sopivilla järjestelmillä gravitaatiokytkentää hyödyntävät liikkuma-, suojautumis- ja harrastusvälineet (tulevaisuudessa on epäilemättä harrastuksia, joista voimme vain haaveilla). Teknologiaan liittyvä tiede, jonka ideat voivat pukeutua moniin sanoihin ja käsitteisiin, voi antaa vastaukset sellaisiinkin ilmiöihin kuin energiaparantaminen, telepatia, psykokinesia ja monet muut ihmeet, joista on lukuisia todisteita.

Asioilla on myös henkinen puolensa. Itse asiassa henkinen kasvu luo edellytykset sille, millaista teknologiaa voimme käyttää ja ilmeisesti lopulta teknologinen aikakausi jää taakse. Kuitenkin täällä maan päällä menee vielä paljon aikaa ennen kuin evoluutiomme on edennyt niin pitkälle. Samaan aikaan tuonpuoleisissa maailmoissa ideoilla, ajatuksilla ja tunteilla luominen on normaalia elämää. On sanottu, että ihmisen tuonpuoleisen elämän pituus vaihtelee paljon. Jotkut yhdistyvät lähes välittömästi omaan sieluunsa/valoon ja rakkauteen, johon meidän jokaisen yksilöllisen minuuden kasvun ja kehityksen hedelmät fuusioituvat. Maanpäällinen kehomme ja sen yhteydessä kehittynyt minuutemme tulee aikanaan katoamaan, mutta se ei ole kaiken loppu, vaan uuden entistä täydemmän elämän alku. Näin olen kuullut. Sanotaan, että ihmisen tuonpuoleinen elämä on yleensä noin kolme kertaa pidempi kuin maaelämä, mutta sen pituus voi vaihdella yksilökohtaisesti lyhyestä hetkestä jopa tuhansiin vuosiin. Asiasta on vaikea sanoa mitään varmaa muuta kuin, että meistä jokainen tulee sen kokemaan. Joissain kulttuureissa asia nähdään niin tärkeänä, että vanhuuden päätehtävänä pidetään kuolemaan valmistautumista ja huomion kiinnittämistä henkiseen elämään. Toki sitä voi harjoitella aikaisemminkin. Elämä on lahja ja meidän pitäisi elää sen mukaisesti, kiitollisena ja kiinnostuneena mitä kaikkea elämä pitää sisällään. Matka itsessään on elämisen arvoinen ja ehkä juuri siinä piilee onnen avaimet, läsnäolossa elämän jokaisessa hetkessä.
Ville
 
Viestit: 927
Liittynyt: 03.09.2012 20:50

Re: Usvan salaisuus ja muita mysteerejä

ViestiKirjoittaja jussik5 » 15.02.2014 19:04

Eihän tässä nyt jäniksen seläässä olla ;)

Mikään nykyisistä yhteiskuntajärjestelmistä ei tule onnistumaan tämänhetkisellä
täysin vääristyneillä etiikan, moraalin ja moraalikäsitysten arvoilla.
Esimerkkinä meillä Suomessa on säädelty markkinatalous, joka on jossain
mielessä jopa kommunistista järjestelmää järjettömämpi.

Hyvä esimerkki energiapuolelta on vaikka nyt tuulivoimatariffi.
Muistaakseni tuulivoimaa tuettiin veronmaksajien rahoista viimevuonna
6.4 miljoonalla eurolla eli tariffihan oli muistaakseni eli tavoitehinta 83.5 e/Mwh,
ja nämä uusimmat tuulivoimalat taisivat muistaakseni saada jopa 105 e/Mwh tukihinnan
Sähkön tukkuhintahan on tällä hetkellä jopa alle 30 e/Mwh joten veronmaksaja
tukee aika roimasti tuulisähköä ja meillä Suomessahan ei ole kuin pari järkevää
paikkaa tuulivoimaloille (Perämeren pohjukka ja Lapin tunturit).
Hajautettu energiantuotantohan on meillä muuten kirosana.
Kaikki meillä on säädelty hyvin tarkkaan, kaikenlainen järjestelmän toimivuus on
kadonnut byrokratian ja poliittisen päätöksenteon syövereihin.

Ite asun kahden järven välisellä kannaksella, maata on kuutisenkymmentä hehtaaria,
arvatkaas saanko rakennusluvan uudelle toimivammalle talolle, ehkä johonkin helkutin
kauas tuonne mettän perukoille (200 metrin laki).

Uuden innovointia ei tarvitse jarruttaa vaan se tämän meitin luoman systeemin myötä
jarruttaa itse itseänsä.
Kylmäfuusion osalta on aivan päivänselvää, että ennenkuin keksitään jonkinlainen
teoria joka saadaan ns. tiedemailma hyväksymään, ei se tule meneen läpi
( Rossi, Mills, Defkalion ym...)
Ite voin julkisesti myöntää, että olen itävaltalaisliberalisti :)
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Mises


Kuten sanoit: Prosessi on monimuotoinen ja pitkäkestoinen, nykyihminen ei ole
valmis vielä pitkään aikaan, ainakaan moraali ja etiikkakäsitysten puitteissa.

Kuten Nikola Tesla sanoi Walter Russellille hänen esitellessään 1927 kirjansa
The Universal One - "ihmiskunnan täytyy kehittyä ensin tuhat vuotta, jotta
se voi ymmärtää ja hyväksyä Russell.in kuolemattoman tieteen ja filosofian."

Olen aina ottanut esimerkiksi kanadalaisen autistisen henkilön kyky
tuottaa vapaaenergialaitteita "tyhjästä".
Kyseessä on Daniel Pomerlau, ja allaolevassa linkissä on keskustelut ja postaukset hänen kyvyistään.
http://www.rexresearch.com/pomerleau/pomerleau.htm

Jos Danielilla on kyseinen kyky, on se siis meillä kaikilla.

Hyvä esimerkki voimista mitä sillä voidaan saavuttaa on John E W Keely ja
hänen keksintönsä 1800-luvun loppupuolella.
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Ernst_Worrell_Keely
Keelyähän pidettiin huijaripetturina, Hoax.ina, mutta se mitä hän oikeasti
saavutti sympaattisella värähtelyllään oli jotain aivan ennenkuulumatonta.

"There is a celestial mind-force, a great sympathetic force which is life itself, of which everything is composed." Keely

Kysehän on nyt lähinnä siitä, että uskallanko ottaa Vril-energialla ohjatun
uuden energiamuodon edes omaan käyttöön, vai tuomitseeko yhteiskunta minut
hullujenhuoneelle.
Voinko jakaa kyseisen energiamuodon ystävien ja tuttujen kesken.
Mitenkä meidän byrokraattinen lupakoneisto suhtautuu asiaan, voinko esim.
lämmittää sillä taloani, tuottaa sillä sähköt ja saanko sille uusiutuvan energian tuen.
Kukas sen todistaa että tämä energian meri missä kellumme on uusiutuvaa.

Aihe on todella laaja kuten sanoit, jo pelkästään historian muodossa, varhaiset sanskriitn kirjoitukset, oletettu Atlantis,
pyramidien tarkoitus, yms monet muut.
Saati sitten nykytoteutus kun kaikki historiankirjoitukset Vril-enegian käytöstä ovat joko hukkuneet tai sitten
järjestelmällisesti saatettu tarkempiin käsiin piiloon, kunnes olemme viisaampia niiden käyttöön.

Omat kokemukset ajallisesti astraalikehon muistista ulottuvat noin vuoteen 3500 ennen ajanlaskun alkua, olen
päässyt meinaan kyseisiä paikkoja tarkastelemaan ja geologiset muutokset toteamaan nyt myöhemmin ja
täten ajoittamaan nämä ns. flash-muistikuvien paikat vertaillessa niitä siihen muotoon mitä ne ovat nykyajassa.
Sinänsä mielenkiintoinen asia ja vahvistaa sen, että on olemassa yhteys johonkin sellaiseen tietoisuusarkistoon
josta voi olla hyötyä kun sitä vaan oppisi käyttämään.
On vaan aika matka henkisesti kehittyä tuolle tasolle, että se olisi jokapäivä saavutettavissa.
"Jos tietäisit 3, 6 ja 9 suuremmoisuuden, sinulla olisi avain universumiin"
Nikola Tesla
Avatar
jussik5
Site Admin
 
Viestit: 1295
Liittynyt: 16.09.2009 17:43

Re: Usvan salaisuus ja muita mysteerejä

ViestiKirjoittaja siviili2003 » 15.02.2014 19:53

Niin mikä estää uuden ja jopa vanhan hyvän teknologian uudelleen tulemista?
Se estää että yhteiskuntamme kerroksissa vaikuttaa liian monta yksilöä jonka henkinen taso on liian matala, jotta voisimme tajuta mikä etu olisi jos luopuisimme kertakäyttöajattelusta, siis esimerkiksi "hehkulamppuhuijjauksesta" tai vain neljä vuotta kestävistä jääkaapeista ja pakastimista.
Juuri hetki sitten kävin hakemassa hiukopalaa jääkaapista jolla on jo ikää 38 vuotta, jota ei ole kertaakaan käytetty korjaamolla minkään vian takia, ja joka edelleen toimii loistavasti, maalit on jääkaapin ovesta kuluneet kahvan kohdalta pois, ja sisäosissakin näkyy ajan merkit, mutta tämä Hooveri vaan nylkyttää kylmää. Sepä se, miksi ei nykyisin enää tehdä kunnon kodinkoneita jotka kestää kymmeniä vuosia? Onhan tuo mun Hooverikin elävä todiste siitä että on sitä ennenvanhaan osattu tehdä kunnon vehkeitä, (niinkuin Kuplavolkkari).

Elämämme tarkoituksesta tällä (kin) pallolla...
Nähdäkseni olemme täällä kokemassa tunteita ja vuorovaikutussuhteita, itse olemme suunnitelleet mitä tulemme sieluina täällä pallolla kokemaan, joten mitä tahansa meille sattuukin (näennäisesti ikäviä asioita) tai sitten keksittyämme elämänlaatua parantavia asioita, koemme jälkeenjääneiden yksilöiden vastustusta, olemme myös nekin tunneelämän kokemukset itse tilanneet.

Tästä syystä ei itseasiassa ole mitään väliä saammeko ikinä kollektiivisesti nauttia vapaasta energiasta vaiko emme, sillä sieluina olemme vain päättäneet elää tässä ja nyt.

Yksityisesti voimme hyödyntää omaa aivokapasiteettiamme kuinka paljon tahansa, kukin voimiensa ja lahjojensa mukaan, ja voimme olla tässä suhteessa itsekkäitä, emmekä kerro jälkeenjääneille yksilöille saavutuksistamme vaan käytämme vapaata energiaa itse, sillä minun mielestäni jokaisen täytyy henkisesti ponnistaa ITSE, koska olemme tällä pallolla juuri sitä varten.

Nämä keksinnöt eivät synny sellaisille yksilöille jotka rajoittavat toisten vapauksia, koska heidän älykkyttään rajoitetaan vastaavasti, eli itse asiassa heidän sielunsa rajoittavat heitä, se on heidän asiansa jos jäävät vapaasta energiasta paitsi. (mitäs ovat tyhmiä).

Meitä vapaata energiaa hyödyntäviä yksilöitä on aina ollut, ja joinakin aikoina heitä on vainottu ja poltettu noitina, nykyaikana heitä panetellaan huijareiksi sun muiksi, mutta jos keksijä on viisas niin hän tuo julki vain pieniä parannuksia vanhoihin keksintöihin, ne menevät paremmin jakeluun, kuin jos tuodaan radikaaleja uuskeksintöjä.

Jos vapaa-energia keksinnöt eivät mene läpi, niin maapallon väestö ei ole vielä valmis niitä vastaanottamaan.
Luonto ja ympäristö on meitä varten, eikä niin että meidän tarvitsee alistua ympäristön vaatimuksiin, muutoin kuin että Luonto on meidän auttajamme, ja että tietenkin sahaamme itseämme jalkaan jos saastutamme luonnon, luonto kuitenkin uusiutuu näennäisestä saastumisesta huolimatta jos "toivomme" sen tekevän niin, Luonto toteuttaa toivomuksia, myös vapaan energian suhteen (vrt. J.W. Keely ja hänen keksintönä).

Synnymme takaisin tänne maiseen piiriin mikäli meistä tuntuu että olemme jääneet joitain tunne-elämän kokemuksia vaille, se väliaika jonka vietämme henkimaailmassa, riippuu siitä, on myös niitä jotka syntyvät viimeisen kerran, ehkä niin myös allekirjoittanut.
Avatar
siviili2003
 
Viestit: 2917
Liittynyt: 16.09.2009 20:08

Re: Usvan salaisuus ja muita mysteerejä

ViestiKirjoittaja Ville » 17.02.2014 10:19

Lukemani perusteella väliaika ns. kuoleman ja uudelleensyntymisen välillä riippuu yksilön henkisistä valmiuksista, hänen karmastaan ja vapaasta tahdosta. Siinä missä yksi tahtoo nopeasti päämäärään ja tekee sen eteen paljon töitä, toinen tahtoo tutkia ja kokea matkallaan kohti valoa ja rakkautta, jota voi kutsua sielujen kodiksi.

Sanotaan, että aikamme tuonpuoleisissa astraali- ja taivasmaailmoissa on suorassa suhteessa maaelämän aikana viljeltyihin tekoihin, sanoihin, tunteisiin, ajatuksiin ja ideoihin. Jokainen ilmaus tuottaa sen oman luonteensa mukaisen sadon. Karma itsessään on kuin neutraali syy-seuraussuhde ja sen perusteiden tunteminen ja käyttöön ottaminen voi tuoda paljon hyvää elämään. Toisin sanoen meidän näkökulmasta karma voi olla hyvääkin. Karma on kuin jumalallinen oikeudenmukaisuuden laki, jonka toteutuminen näyttää joustavalta ja luovalta, mutta lopputulos on aina sama: tasapaino, rauha ja harmonia. Luonnossa kaikki pyrkii tasapainoon.

Jos tietää tarkalleen mitä pitää tehdä, vapaan energian tuottaminen voi olla yllättävän helppoa. Tieto voi olla myös alitajuista, mahdollisesti jossain aikaisemmassa elämässä hankittua ja sopivissa olosuhteissa se voi nousta tietoisuuteen esimerkiksi intuitiivisena tuntemuksena ja silloin voi rakentaa laitteita ymmärtämättä mitä oikeastaan tekee. Jostain vain tietää, mitä pitää tehdä.

Kuva

Daniel Pomerleaun keloista tuli mieleen, että ne voivat kytkeytyä jonkinlaiseen aaltojen sinfoniaan – moniaaltosysteemiin, josta voi sopivalla monikelasysteemillä muuntaa tasavirtaa tai sen kaltaista hienompaa sähköä. Kyseessä on luultavasti resonanssiin perustuva elinvoimakytkentä. Lähtökohdista riippuen samoja tuloksia voi saada aikaan myös ilman apuvälineitä (kuten keloja tai johtimia) samankaltaisesti kuin aikaisemmin esiintynyt indonesialainen parantaja.

Ja vielä yksi huomio: Pomerleaun systeemeissä sähkö näyttää ilmestyvän johtimen, kytkimen tai kelan keskeltä (LightRider 2007, March 15). Tällä on mielenkiintoinen yhteys säteilevään energiaan (radiant energy), joka Bedinin mukaan virtaa sisään Blochin seinämältä ja luo magneettikentän.

Daniel Pomerleau Free Energy Coils
http://peswiki.com/index.php/Directory: ... ergy_Coils
Ville
 
Viestit: 927
Liittynyt: 03.09.2012 20:50

Re: Usvan salaisuus ja muita mysteerejä

ViestiKirjoittaja Ville » 17.02.2014 12:15

Sen mitä Bing kääntäjän (http://www.bing.com/translator) avulla sain selvää, niin kotigeneraattori on diamagneettisia voimia ja biologista tyhjiötä hyödyntävä imuturbiini. Se on luonteeltaan elämänmoottorin kopio, joka soveltaa logaritmista spiraalia ja vastakkaisiin suuntiin vetäviä voimia.

Tärkeää on biologian tuntemus, ei vain teknikko- ja insinööritaidot. Luonnossa on salaisuuksia, korkeampia voimia, jotka tietämättömissä käsissä voivat olla hyvin vaarallisia.


Palaan taas pikkuhiljaa Schaubergerin oppiin. Alustavasti kesällä voisi matkustaa Itävallan vuoristoon retkeilemään ja osallistumaan Schaubergerin teknologian kansainväliseen konferenssiin. Tervetuloa mukaan, jos bioteknologinen konferenssi ja muutaman päivän retkeily Schaubergerin jalanjäljillä kiinnostaa.

The biennial ICOST (International Conference on Schauberger Technology)
will probably take place on the 19th to the 20th of July 2014.

Venue: PKS-Villa, Bad Ischl
Language: English
Conference Fees: € 160,-- (including lunch and beverages)
Enrollment and information: schauberger@pks.or.at

http://www.pks.or.at/ahrbeck/aktuelles_ ... les_en.php
Ville
 
Viestit: 927
Liittynyt: 03.09.2012 20:50

Re: Usvan salaisuus ja muita mysteerejä

ViestiKirjoittaja jussik5 » 17.02.2014 18:49

Voi kun tekis mieli lähteä :)

Mutta et varmaan jaksa vartoilla joka mäennyppylällä tällasta henkihaukkoo
vanhaa äijää.
Ei välttämättä tulis mikään ihan sikahintanen reissu jos lentäis Prahaan
ja vuokrais sieltä auton, näkis samalla vähän enemmän.
Niin ja siiton 25 vuotta kun viimeks Salzburgissa kävin.
"Jos tietäisit 3, 6 ja 9 suuremmoisuuden, sinulla olisi avain universumiin"
Nikola Tesla
Avatar
jussik5
Site Admin
 
Viestit: 1295
Liittynyt: 16.09.2009 17:43

Re: Usvan salaisuus ja muita mysteerejä

ViestiKirjoittaja Vipunen » 18.02.2014 02:24

Ville kirjoitti:Daniel Pomerleaun keloista tuli mieleen, että ne voivat kytkeytyä jonkinlaiseen aaltojen sinfoniaan – moniaaltosysteemiin, josta voi sopivalla monikelasysteemillä muuntaa tasavirtaa tai sen kaltaista hienompaa sähköä. Kyseessä on luultavasti resonanssiin perustuva elinvoimakytkentä. Lähtökohdista riippuen samoja tuloksia voi saada aikaan myös ilman apuvälineitä (kuten keloja tai johtimia) samankaltaisesti kuin aikaisemmin esiintynyt indonesialainen parantaja.

Ja vielä yksi huomio: Pomerleaun systeemeissä sähkö näyttää ilmestyvän johtimen, kytkimen tai kelan keskeltä (LightRider 2007, March 15). Tällä on mielenkiintoinen yhteys säteilevään energiaan (radiant energy), joka Bedinin mukaan virtaa sisään Blochin seinämältä ja luo magneettikentän.

Daniel Pomerleau Free Energy Coils
http://peswiki.com/index.php/Directory: ... ergy_Coils


Tuosta Pomerlausta tulikin mieleeni tämä pikkunen "pöytävoimala" joka sekoitti yleismittarit...

Vipunen
 
Viestit: 345
Liittynyt: 02.10.2009 01:51

Re: Usvan salaisuus ja muita mysteerejä

ViestiKirjoittaja Ville » 19.02.2014 18:51

Seuraavassa Viktor Schaubergerin (1952) Veden Geneesi artikkelin puuttuvat alkuosat (sisältää hieman myös aikaisemmin kirjoitettua).

Ranskassa Arles-sur-Tech luostarin viileässä kryptassa on suuri sarkofagi, joka on tehty hienoimmasta marmorista. Viimeiset noin 700 vuotta tässä sarkofagissa on ollut raikasta ja voimallisesti parantavaa vettä, jonka avulla tuhannet ihmiset, joilla on ollut parantumattomia sairauksia, ovat saaneet takaisin terveytensä. Se on samankaltainen parantava lähde kuin maailmankuulu Lourdesin lähde, jonka kirkko julisti runsaan keskustelun ja tutkimuksen jälkeen ihmeeksi. Tämän Pyreneiden luostarin munkit ovat luvanneet arvoituksen ratkaisusta 1000 kultafrangin palkinnon ja kunhan arvoitus pysyy ratkaisemattomana, niin epäilemättä sarkofagista nouseva vesi saa oman sädekehän.

Jokainen korkealaatuinen lähde, joka nousee Maan valtavasta sarkofagista on mitä suurin ihme. Se on kuitenkin ihme, jonka tiedetään kuivuvan, jos lähteen suu altistetaan suoralle auringonvalolle. Näissä olosuhteissa ylösnouseva vesi tulee erityisesti kevyemmäksi ja tämän vuoksi sen pitäisi nousta paljon korkeammalle maan yläpuolelle, jos sen nousu olisi riippuvainen vain paineesta, joka on ilmiön konventionaalinen tieteellinen selitys.

Me kuitenkin yritämme paljastaa mahdollisesti Luonnon syvimpiä salaisuuksia, Maan veren ur-geneesin. Ja tekemällä niin tieteellinen tietämys, joka sijaitsee oktaavin liian alhaalla, nostetaan ylös samalle tasolle kuin ur-muinainen uskonto, aikaisempien korkeammin sivistyneiden kulttuurien korkeamman tason tietämys. Nämä muinaiset ihmiset ymmärsivät kuinka hyödyntää sisäisiä luovia ja ylösnostavia voimia, joita vaaditaan materiaalisen substanssin ja kaiken kasvun ur-tuotannon vihkimiseen. Epäilemättä he myös hyödynsivät niitä lähes kustannusvapaasti erityisesti rakennetuissa koneissa. Muinaiset ihmiset olivat niin korkealla henkisellä tasolla, että he onnistuivat voittamaan fyysisen painovoiman veden alkuperäisen liikkeen avulla.

Tämä alkuperäinen liike vastaa myös mahlan ja veren autonomisesta muodostumisesta ja sen alkuperäisestä kierrosta ilman ylimääräistä hydraulista painetta. Alkuperäisen liikkeen tarkoituksena on keskittää dynagen, josta uudistavien kosmisten vaikutusten ehdoilla, kasvu syntyy ja kehittyy, moninkertaistuu ja paranee laadullisesti korkeammalle tasolle. Tätä ihmettä, luonnon todellista ikiliikuntoa ei voi selittää ainoastaan spekulatiivisesti, vaan meidän pitää ottaa esimerkkejä luonnosta. Yksi kaikista informatiivisin on vesipisara, jonka oletetaan seisovan ruohonkorren päässä. Se myös selittää Pyreneiden Arles-sur-Tech luostarin ilmeisen ihmeen ja ennen kaikkea, kaiken sen luomisen ihmeen, mitä näemme ympärillämme.


Kuva

Kuvassa aamun usvaa ja vesipisaroita, jotka järjestyvät heinänkorrelle kuin kokoaaltotasasuunnattu siniaalto.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tasasuuntaaja

Asiaan liittyen, suora kuunvalo ei ole polarisoitunutta, mutta epäsuora kuunvalo on polarisoitunut. Tämä johtuu valon siroamisesta (Rayleigh-sironta). Ilmakehässä auringonvalokin siroaa ja värittää taivaan siniseksi, koska lyhytaaltoinen sininen valo siroaa voimakkaammin kuin punainen. Valo polarisoituu tehokkaimmin kun siroamiskulma on 90° valon lähteestä. Näin ollen auringonvalon polarisaatio on voimakkaimmillaan aikaisin aamulla ja myöhään illalla, kun aurinko on horisontissa.

Rayleigh sky model
http://en.wikipedia.org/wiki/Rayleigh_sky_model

Vesipisara on fyysisesti ensisyntynyt, jonka auringon epäsuora valo täyttää uudella elämällä ja jonka auringon suorat säteet varustavat ur-muodolla (prototyypillä), keholla ja sielulla. Näin asetetaan peruskivi uuden elämän kehitykselle, jota ilman ei olisi suvunjatkoa ja lisääntymistä, ei moninkertaistumista ja evoluution vanhempien muotojen jalostumista. Tällä maanpäällisellä lantakasalla, jonka sisällä tapahtuvat korkealaatuiset fermentaatioprosessit, ei olisi kehitystä, ellei metsän-, maan-, veden- ja energianhaltiat olisi yhtä huolellisia kuin lääkäri, joka varmistaa tarkasti, ettei hänen injektioneulan kautta pääse suoniin vapaata happea. Syyn tähän varokeinoon voi selittää parhaiten lääkäri, joka on viisastunut valitettavien kokemusten kautta (niin pitkälle kuin hän on siihen kykeneväinen), sillä luonnostaan tiedostavimmatkaan lääkärit eivät tiedä, miten itse asiassa mahla, mehu ja veri on luotu.

Aikaisin aamulla, kun hämärä alkaa väistyä ilma tulee huomattavasti koleammaksi, ja lämpötila lähestyy anomaliapistettä +4°C. Kun ulkoinen lämpötila saavuttaa tämän neutraalin tasapainon ja indifferentin tilan, ruohonkorsien kärkiin ilmestyy paikoillaan pysyviä hyvin hauraita protoplasman kaltaisia vetomuotoja, jotka ovat samankaltaisia kuin saippuakuplat tai pienet ilmapallot. Kun nouseva aurinko valaisee tämän alkukantaisen ja rajoittamattoman alkeismuodon, protoplasma täyttää itsensä vedellä kahteen kolmasosaan asti. Auringosta tulevan lisääntyvän lämmön johdosta, valon intensiteetti pienenee* ja ruohonkorret, jotka kannattelevat vesipisaroiden lisääntyvää painoa, antavat periksi painovoimalle ja taipuvat alaspäin kohti maata. Lopulta pienet kohdun kaltaiset pussit puhkeavat ja nuori, ur-syntynyt vesi valuu ruohonkorren oikenemisen kiihdyttämänä Maahan.

*Sininen valo on korkeataajuista ja korkean intensiteetin kylmää valoa, ja siten suurempi lämpö ilmenee valon alemmilla infrapuna taajuuksilla. – Callum Coats.

Jos toivoo täyttävänsä väsyneen ja sairaan kehon rakentavalla, luovalla ja ylösnostavalla energialla, jota on keskittyneenä tähän ur-muotoon, silloin pitää kävellä näillä protoplasmoilla niin pian kuin mahdollista ennen ur-veden syntymistä. Kun vesi on syntynyt, vahvistava elinvoima tässä pienenpienessä sarkofagissa on jo sitoutunut tähän fyysisesti ensisyntyneeseen, toisin sanoen sielu on yhdistetty sen uuteen vesikehoon. Tämä materialisaatio tapahtuu ainoastaan, kun anomaliatilassa dynagenin negatiivisesti varautunut keskittymä voi hedelmöittyä diffuusioprosessissa sen kaksinapaisella vastakappaleella. Silloinkin se voi tapahtua vain, kun maaperässä on metallielementtejä ja hivenaineita, joissa tietty varaus tai valenssi pystyy tekemään tehtävänsä. Nämä hivenaineet toimivat henkis-energeettisenä yhdyssiteenä tai katalyyttinä tuloksena olevalle emulsiolle (kaksinapaisten vastakappaleiden läheiselle ja intensiiviselle yhteenliittymälle.)

Jos katalyytti - kupariputki – Arles-sur-Techin sarkofagista poistettaisiin, se merkitsisi todennäköisesti sen marmoriseinien sisällä Maan nuoren veren kaiken geneesin loppua. Nähtävästi, satojen vuosien varastoinnista huolimatta, tämä putki ei osoita minkäänlaisia hapettumisen merkkejä, koska tästä hermeettisesti suljetusta astiasta puuttuu vapaa happi. Kuitenkin, jos kryptaa kuumennettaisiin ja jos ilmakehän happi, joka tulisi siten aggressiiviseksi, päästettäisiin työntymään sen sisätilaan, putki hapettuisi ja vesi haihtuisi.

Anomaliatilan elintärkeyden, ei vain kryptassa itsessään, vaan myös arkun sisällä, voi demonstroida millä tahansa työstetyllä rautanaulalla. Esimerkiksi puulaudan sisällä upotettuna pohjaveden anomaliatilaan, se ei osoita mitään kulumisen merkkejä (ruostetta). Myöskään tässä ei tapahdu hapen aggressiivisen käyttäytymisen vapautumista tai lisääntymistä, joka ur-generoi joko luovia ylösnostavia energioita tai hajottavia energioita.

Tällä tavalla viljanjyväkin voi säilyttää fertiliteetin tuhansia vuosia, jos se on ollut oikeanlailla ja luonnollisesti ilmastoidussa hautasäiliössä tai kuninkaallisessa hautakammiossa, jossa se on suojattuna vapaan hapen vaikutuksilta. Tämä suojaus on tuotettu näissä luonnollisella tavalla rakennetuissa ja mätänemistä estävissä hautakammioissa tai hautakummuissa keinotekoisesti tehdyllä anomaliavyöhykkeellä. Tämä todistaa, että uskontokunnissa ja yhteisöissä merkittävät henkilöt, jotka järjestivät hautaamisensa viileisiin holveihin arkuissa, jotka oli tehty tietyistä seoksista, olivat hyvin tietoisia mätänemisen ja hajoamisen eroista. Veren ja kehon nesteiden hajoaminen alkaa tapahtua välittömästi, kun ilman vapaa happi onnistuu pääsemään suonien sisälle. Se tapahtuu myös, kun mahlakanavien latentti happi tulee aggressiiviseksi altistuttuaan liialliselle valolle tai kuumuudelle (tapauksessa, jossa varjoa vaativat puut istutetaan aukealle) ja sitoo fruktigenit, jotka tulevat passiivisiksi näissä lämpövaikutuksissa. Fruktigenien syntyperä selitetään tarkemmin myöhemmin.

Olemme siten tekemisissä perustavanlaatuisesti erilaisten fermentaatioprosessien kanssa, jotka lämpötilan säätelemänä tuottavat kehitystä edistäviä tai hidastavia energian muotoja. Ensin mainittu johtaa alkuveden saostumiseen ja sittemmin imploosioon, joka toimii soluja rakentavalla tavalla. Jälkimmäisen tuloksena fyysisesti ensisyntynyt kuluu ja hajoaa. Sellaisen hajoamisen keskitetty vaikutus johtaa huokuvien esanssien heijastettuun säteilyyn (horisontaaliset maasäteet), joka hajottaa ympäröivää pohjavettä, kuten sähkövirta. Tämä johtaa vetyhappikaasun kaltaisiin räjähdyksiin, kunhan kaksinapaiset peruselementit on erotettu. Lisätietoja tästä annetaan myöhemmin.

Muuten, levitaatio virtaus, joka nousee sitä edeltävästä imploosiotapahtumasta, omaa supistavia, biomagneettisia voimia. Aivan kuten Maan magnetismi, nämä voimat toimivat pitkittäisellä akselilla, ja luonnollisesti virtaavassa vedessä virtaavat vastavirtaan kohti veden alkua tai lähdettä. Esimerkiksi jokainen taimen tässä korkealaatuisessa dynagen keskittymässä vetäytyy niiden peräaallon mukana. Kiduksiaan säätelemällä tämä kala voi muokata levitaatiovirtaa joko pysyäkseen paikoillaan keskellä syöksyvää lähdevettä, kiihdyttääkseen vastavirtaan tai kelluakseen ylöspäin vapaasti putoavien vesimassojen keskellä. Tämä tapahtuu, jos putoavat vesimassat, joiden virtaukseen vaikuttaa ratkaisevasti vesiputousta edeltävät imukurvit, voivat pyöriä itsensä ympäri, itsensä sisällä ja oman akselinsa ympäri sykloidisilla spiraalikaarilla. Prosessissa voi tulla olemassaoloon ideaalinen (hieno-henkinen) akseli, josta kuten verenkierrossamme tapahtuu, aikaisemmin tutkimattomat huokuvat esanssit virtaavat ja täyttävät kehon elämällä. Siinä määrin kuin sen vapaa liike edellyttää, taimen hyödyntää näitä esansseja kumoamaan vaivatta kehonsa painon. Sen ehtona on, että taimenen veri ylläpitää tarvittavaa anomaliatilaa, joka on yhdenlaisuuden tila (neutraali potentiaali) ja siten vapaus kuumeesta. Toisin sanoen taimen on terve ja näin ollen kykenevä lisääntymään ja levittäytymään.

Kaikki veden, mahlan, mehun ja veren muodostuminen tapahtuu diffuusiolla. Tämä on syy siihen, miksi lääkäri on varovainen antaessaan injektion, jotta ilman vapaa happi ei pääse missään tilanteessa suonen sisälle. Siinä tapauksessa, yksin veren lämpötilankin mukauttamana voi tapahtua veren hajoamista.

Näin aikaisemmin mainitun sarkofagin oletettu ur-veden geneesin ihme tulee ymmärrettäväksi. Korkealaatuisten (viileiden) vesilähteiden muodostuminen kasveissa ja puissa tapahtuu samalla tavalla.

Niin kutsutut ’villi-ihmiset’ tekevät reikiä kasveihin sammuttakseen janonsa tällä poikkeuksellisen terveellisellä vedellä, joka tekee heistä niin intuitiivisia tai ulkoisille vaikutuksille vastaanottavaisia, että heistä tulee henkisesti tietoisia. Ymmärtäen, miten hyödyntää tätä oletettua ihmettä, he ovat paljon kehittyneempiä kuin ne sivistyneet ihmiset, jotka on johdettu harhaan luottamaan ainoastaan päättelytaitoihin. Sen tuloksena henkisesti heikot, ahneet pikku saiturit tulevat henkisesti yhä kankeammiksi, tuiki tavallisiksi spekuloijiksi ja pohtijoiksi, jotka eivät kykene ymmärtämään suuresti intuitiivisia ihmisiä. Niinpä he pitävät sellaisia edistyneitä ajattelijoita hulluina. Tosiasiassa henkisesti kehittymättömät ovat niitä todellisia ’mielipuolia’, jotka ovat luoneet tämän meidän hölmöjen paratiisin, jossa onnistumme juuri ja juuri selviämään. Rappeuttavilla työtavoilla emme ainoastaan köyhdytä ruokaamme vaan myös sahaamme sitä Elämän oksaa, jolla istumme. Se itsessään ei voita ainostaan fyysistä painovoimaa, vaan myös henkisen painovoiman. Tämän poikkeaman jälkeen, näitä olettettuja ihmeitä pitää kuvailla objektiivisesti ja tosiasiallisesti. Sen seurauksena kaikenlainen tekopyhyys tulee tarpeettomaksi, todella järjettömäksi.

Vuosikymmenen ajan tarkkailtuani paikoillaan pysyvää taimenta ylöskumpuavassa lähdevedessä, sain käsityksen Luonnon syvimmistä salaisuuksista, joten tästä näkyvästä gravitaationhallinnasta pitää keskustella tarkemmin.

...
Ville
 
Viestit: 927
Liittynyt: 03.09.2012 20:50

EdellinenSeuraava

Paluu Vapaa keskustelu

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 11 vierailijaa